Bezplatné letné IT tábory pre deti. Počas prázdnin sa deti môžu stať konštruktérmi robotov, ale aj výskumníkmi počasia pri dobrovoľnom rozvíjaní zručností v informatike, fyzike či chémii

Rozvíjať zručnosti  v informatike, matematike, prírodných a technických vedách môžu deti počas tohtoročných letných prázdnin v bezplatných IT táboroch. Rozšíriť si svoje vedomosti zážitkovou formou majú možnosť  vo viacerých regiónoch Slovenska. 

Uskutočniť mnoho zaujímavých pokusov a modelov, zahrať sa na vedcov, konštruktérov, ale aj kúzelníkov. Prípadne ponoriť sa do tajov života pod vodou i na súši, zahrať sa na výskumníkov počasia. A stále to nie je všetko. V päť dňových IT táboroch môžu deti tiež stavať rôzne robotické konštrukcie zo stavebníc Lega, programovať ich, programovať webové stránky, Scratch či 3D modelovať. To všetko podľa vlastného výberu a záujmu. Stačí ak sa prihlásia do denných IT táborov a vyberú si z ponuky národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.    

„Denných letných táborov sa môžu zúčastniť žiaci druhého stupňa základných  škôl alebo prímy až kvarty 8-ročného gymnázia, ktorí majú záujem nielen o informatiku, ale aj chémiu, fyziku, biológiu, geografiu. Uvítame smelé dievčatá a odvážnych chlapcov, ktorí sa technických predmetov či informatiky neboja a majú záujem o ich štúdium. Naše skúsenosti z predchádzajúcich táborov, hovoria, že deti zábavnou formou súťažia a svojou usilovnosťou získavajú nové vedomosti a zručnosti“, hovorí Eva Kalužáková, manažér publicity národného projektu. 

Témy letných táborov  sa v jednotlivých regiónoch budú prispôsobovať aktuálnemu záujmu. V rámci náplne programu sa aktívne využijú laboratória na univerzitách a iných výskumných pracoviskách. Bude to stretnutie detí, účastníkov IT táborov, s reálnymi vedeckými priestormi.

Rozširovanie vedomostí žiakov zábavnou formou na táboroch môže študentom pomôcť pri výbere štúdia strednej a neskôr aj vysokej školy. S ohľadom na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce je takáto príležitosť veľmi vhodnou pomôckou.

Podrobné informácie o zameraní jednotlivých táboroch, termínoch a možnostiach prihlásenia sú záujemcom dostupné na oficiálnej webovej stránke projektu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a ja určený pre žiakov z mimo Bratislavského kraja.

Bezplatné letné IT tábory pre deti. Počas prázdnin sa deti môžu stať konštruktérmi robotov, ale aj výskumníkmi počasia pri dobrovoľnom rozvíjaní zručností v informatike, fyzike či chémii

Posledný update stránky: 2020-06-09 12:12