Aurelium│Medzinárodný Deň svetla

V rámci Medzinárodného dňa svetla pripravilo Medzinárodné laserové centrum a Centrum vedy Aurelium (CVTI SR) zážitkový deň o svetle, optike a fotonike. Podujatie pre školy a širokú verejnosť sa uskutoční v Zážitkovom centre vedy Aurelium dňa 16. mája 2023 od 9:00 do 16:00.

Deň svetla prináša návštevníkom zaujímavosti o svetle, fotonike, laseroch a ľudskom vnímaní farieb. Okrem toho prinesie aj predstavenie novej interaktívnej pomôcky vo výuke fyziky. Podujatie bude pozostávať z teoreticko-odbornej a zážitkovej časti.

Prednášková časť na hlavnom pódiu prinesie prednášky o svete farieb a svetla. „Napriek tomu, že svetlo využívame a každý deň sa s ním stretávame, v skutočnosti vôbec netušíme, čo svetlo skutočne je“, naznačuje obsah prednášky jeden zo spíkrov RNDr. Dušan Chorvát, PhD.

Návštevníci sa zoznámia s najvýkonnejším laserom na svete, ktorý je prevádzkovaný európskou vedeckovýskumnou organizáciou Extreme Light Infrastructure - ELI ERIC. Súčasťou programu na pódiu bude aj laserová show - audio-vizuálna ukážka hudobno-svetelnej kompozície s využitím laserov a projekčným video-mappingom.

Zážitková časť podujatia prebehne priamo v hale, kde si budú môcť návštevníci vyskúšať projekt rozšírenej reality vo výuke fyziky. Projekt ARphymedes predstaví Prof. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc. ktorá je vedúcou Oddelenia biofotoniky v Medzinárodnom laserovom centre CVTI SR v Bratislave a pedagogicky pôsobí na Fakulte prírodných vied Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. „Žiaci i pedagógovia si môžu vyskúšať interaktívnu učebnicu, pomocou ktorej nahliadnu do sveta fyziky prostredníctvom animácii a experimentov zobrazených pomocou rozšírenej reality“, hovorí koordinátorka projektu Prof. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.

Svetom laserov bude sprevádzať RNDr. Dušan Chorvát, PhD., odborník vo svetelnej mikroskopii a biozobrazovaní. Vysvetlí návštevníkom princípy svetelnej luminiscencie, správanie lasera pod vodnou hladinou a ďalšie zaujímavé javy. Svetu optiky je v Aureliu venovaná celá jedna zo šiestich sekcii a diváci si budú môcť vyskúšať napríklad kreslenie svetlom.

Podujatie Deň svetla prebehne dňa 16. mája od 9:00 do 16:00 v priestoroch Zážitkového centra Aurelium na Bojnickej 3 v Bratislave.

Viac o podujatí sa dozviete na www.aurelium.sk   Vstup na podujatie podľa aktuálneho cenníka.

Aurelium│Medzinárodný Deň svetla

text: Aurelium


Posledný update stránky: 2023-05-04 09:56