85vyrocie.cvtisr.sk

Aurelium│Hostili sme konferenciu o živote v online svete

Pri príležitosti Dňa bezpečného internetu (Safer Internet Day – SID) sa v Zážitkovom centre vedy Aurelium venovali témam digitálnej zručnosti ale aj bezpečnosti na konferencii digiSAPIENS venovanej najmä mladým.

Organizátor podujatia digiQ sa svojimi aktivitami snaží vybaviť mladých zručnosťami a podporiť ich toleranciu a porozumenie, ktoré tak úzko súvisí s prijatím, citlivosťou a pokorou. Digitálne občianstvo rozvíja zmenu myslenia o tom, čo znamená bezpečnosť v transparentnom digitálnom svete. Podstatou digitálneho občianstva je uvedomenie si zodpovednosti za vlastné správanie v online priestore. Riaditeľka organizácie digiQ Andrea Cox tvrdí, že „bezpečné dianie v digitálnom svete podporuje slobodu, ochranu demokracie a základných ľudských práv spolu s osobnou zodpovednosťou.“

Zaujala vám téma konferencie? Na oficiálnej webovej stránke Zážitkového centra vedy Aurelium naši kolegovia podrobnejšie priblížili nielen prezentované prednášky, ale aj odborníkov, ktorí ich predstavili. ► digiSAPIENS: Konferencia o živote v online svete

Posledný update stránky: 2023-02-27 15:08