Atraktívna téma umelej inteligencie otvára novú sériu tradičných prednášok

Robotika je súčasťou ľudstva už niekoľko desaťročí. Za ten čas sa významne posunula v priemyselnej aj servisnej oblasti. Robot je už takmer všade okolo nás, a aj keď ho priamo nevidíme, takmer všetkého s čím dnes pracujeme sa robot dotkol.

A Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) sa v novej tematickej sérii prednášok Veda v CENTRE „dotkne“ témy umelej inteligencie. Začína sa s Františkom Duchoňom, ktorý priblíži robota, ako ťahúňa priemyslu.   

Kde všade sa robot uplatňuje? Je to len výroba a priemysel? Existuje ešte dnes oblasť činnosti ľudstva, pre ktorú nebol robot vymyslený? Na všetky tieto otázky sa pokúsime odpovedať v prednáške, ktorej súčasťou bude predstavenie hlavnej línie robotiky, vízie robotiky, aktuálneho diania v oblasti výskumu v robotike všeobecne, ako aj súčasného výskumu robotiky na Slovensku. V závere prednášky budú predstavené najzaujímavejšie laboratóriá Ústavu robotiky a kybernetiky a najzaujímavejšie projekty z roku 2020. Súčasťou prezentácie bude aj predstavenie konceptu Národného centra robotiky.

Hosť:

Prof. Ing. František Duchoň, PhD., profesor v odbore kybernetika, pracuje na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V súčasnosti je zástupcom riaditeľa Ústavu robotiky a kybernetiky, prezidentom Národného centra robotiky a riaditeľom Digitálneho inovačného hubu Science City. Odborne sa venuje najmä oblasti lokalizácie a navigácie mobilných robotov, digitalizácii výrobných systémov a inováciám pre priemyselnú robotiku. Aktuálne participuje na piatich projektoch európskeho významu zameraných na robotiku a s tým spojené inovácie. V minulosti bol pozývaný ako expert na robotiku za účelom hodnotenia projektov H2020 pod hlavičkou Európskej komisie. V roku 2020 bol so svojím tímom finalistom súťaže KUKA Innovation Award, kde projekt SAHARRA hodnotili také svetové esá robotiky ako prof. Khatib alebo prof. Albu-Schäffer. Je aj členom International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science (TC Robotics and Mechatronics).

Veda v CENTRE – séria na tému Umelá inteligencia

  1.                    

Robot – ťahúň priemyslu

HOSŤ: prof. Ing. František Duchoň, PhD., Ústav robotiky a kybernetiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube Veda na dosah – CVTI SR.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti umelej inteligencie.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Atraktívna téma umelej inteligencie otvára novú sériu tradičných prednášok 

Posledný update stránky: 2021-12-01 15:21