85vyrocie.cvtisr.sk

AKTUÁLNE│služby vedeckej knižnice

Vedecká knižnica CVTI SR aktuálne informuje, že od stredy 10. 5. od 18:00 hod. do nedele 14. 5. 2023 NEBUDE prístupný online katalóg CVTI SR a taktiež nebude možné si vypožičať a ani vrátiť dokumenty do knižnice CVTI SR z dôvodu prechodu na nový knižnično-informačný systém.

Služby študovne CVTI SR budú prístupné bez zmeny a taktiež nebude obmedzený prístup k elektronickým informačným zdrojom CVTI SR.

V prípade nejasností a otázok kontaktujete Helpdesk CVTI SR (8:30-16:00): tel. 02/222 001 34, e-mail: kniznica@cvtisr.sk.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme a ďakujeme Vám za pochopenie a trpezlivosť!

text: nvk.cvtisr.sk
Posledný update stránky: 2023-05-09 09:55
×