85vyrocie.cvtisr.sk

AKTUÁLNE │Vedecká knižnica je DNES (15. 2. 2023) pre technickú poruchu zatvorená

Návštevu vedeckej knižnice dnes odložte na nasledujúci deň.

V priestoroch sídelnej budovy CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A nastala neočakávaná porucha na vodovodnom potrubí.

Z tohto dôvodu je 15. 2. 2023 knižnica CVTI SR pre verejnosť zatvorená.

Záujemcovia však stále môžu využiť služby dostupné online.

Posledný update stránky: 2023-02-15 11:16
×