AKTUÁLNE: Oznam k poskytovaniu knižnično-informačných služieb CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) rešpektuje aktuálne opatrenia vlády SR v súvislosti so situáciou ohľadom šírenia sa koronavírusu (COVID-19). Na základe reakcie na tieto opatrenia by sme Vás radi informovali o AKTUÁLNEJ ZMENE k poskytovaniu knižnično-informačných služieb.     

CVTI SR na základe aktuálne zavedených opatrení vlády SR v súvislosti so situáciou ohľadom šírenia sa koronavírusu (COVID-19) rozhodlo o úprave poskytovania knižnično-informačných služieb a to nasledovne.

ŠTUDOVNE a ABSENČNÉ VÝPOŽIČKY

Od pondelka - 26. 10. 2020 - až do odvolania SA NEBUDÚ POSKYTOVAŤ knižnično-informačné služby (KIS):

študovne budú zatvorené,
absenčné výpožičné služby (vypožičanie a vrátenie kníh) budú zastavené.

E-ZDROJE

Štandardne sú naďalej dostupné e-zdroje CVTI SR v nepretržitom režime 24/7. l Vzdialený prístup do e-zdrojov

REGISTRÁCIA

Priebežne zabezpečíme registráciu nových záujemcov o vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR, ktorí podľa pokynov na registráciu na vzdialený prístup do e-zdrojov doručia prihlášku emailom a uhradia registračný poplatok na účet CVTI SR.

Rovnako po úhrade registračného poplatku zabezpečíme aj predĺženie platnosti registrácie už registrovaným používateľom.

BEZ SANKCIÍ

Počas trvania obmedzeného režimu poskytovania KIS nebudeme sankcionovať v termíne nevrátené vypožičané knihy.

 

V zmysle aktuálneho vývoja pandemickej situácie Vás budeme priebežne informovať o platných zmenách. Veríme, že ako naši používatelia využijete plnohodnotne aspoň tie možnosti, ktoré sú dostupné a i naďalej Vám budeme takýmto spôsobom nápomocní. ĎAKUJEME Vám za pochopenie.    

Posledný update stránky: 2021-01-22 17:21