85vyrocie.cvtisr.sk

Ako študentom priblížiť náročné témy? Napríklad aj „zaostrením“ na Nobelove ceny

Vedci môžu mať k študentom najbližšie cez popularizačné aktivity. V sérii prednášok „Zaostrené na Nobelove ceny“ približujú problematiku tých oblastí výskumu, v ktorých sa tieto prestížne ocenenia udeľujú.

A dokonca aj v Košiciach sa študujú témy hodné Nobelových cien. V rámci popularizačných aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je študentom aktuálne dostupný aj záznam z prednášky vedcov z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Odborníci v nej približujú problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2018 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/Medicína.

V prednáške „Reštart protinádorovej imunity“ RNDr. Vlasta Demečková, PhD. približuje novú éru v liečbe rakoviny. Priekopnícke objavy v oblasti laserovej fyziky zrozumiteľne vysvetľujú doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD. a RNDr. Gabriel Žoldák PhD. Nobelove ceny za chémiu predstavuje Doc. Erik Sedlák, PhD. Záznam prednášky nájdu záujemcovia vo videoarchíve.

Národný projekt IT Akadémia – 21. storočie  sprístupňujeme archívy popularizačných aktivít pre žiakov a študentov, tak z prednášok podujatí IT čajovňa, tak Nobelovských prednášok, pod názvom „Zaostrené na Nobelove ceny.“ Dostupné sú prostredníctvom oficiálnej webovej stránky projektu. 

Posledný update stránky: 2020-06-05 09:33
×