Ako funguje ekologický „zázrak“ na čistenie vody? Priblíži najnovší podcast portálu vedanadosah.sk

S prof. Ing. Jánom Hívešom, PhD. sme sa porozprávali o železanoch, ktoré sú schopné ekologicky likvidovať široké spektrum mikropolutantov v životnom prostredí, najmä vo vode.

Železany sú chemická látka so špecifickými vlastnosťami, ktoré umožňujú ekologické riešenie pre znečistené vodné zdroje. „V podstate len prírode vrátime to, čo sme si od nej požičali,“ vysvetľuje Inovátor roka 2019 Ján Hiveš.

Na čistenie vody sa v súčasnosti využíva napríklad aj chlorácia. Nevýhodou súčasných postupov je však to, že pri nich vznikajú často ešte horšie medziprodukty, než mikropolutanty, proti ktorým majú pomáhať.

V podcaste sa dozviete, prečo je príprava železanov náročná, na čo všetko ich možno použiť, ako vedci počas výskumu prišli na najdôležitejšiu vec omylom či aký potenciál majú železany vo vývoji batérii.

Prof. Ing. Ján Híveš, PhD. je riaditeľ   Ústavu anorganickej chémie,   technológie a materiálov   Slovenskej   technickej univerzity v Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje zefektívneniu výroby železanov, vďaka ktorým je možné ničiť škodlivé látky v životnom prostredí. Je odborným garantom vedeckých projektov týkajúcich sa oblasti taveninových systémov pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach, dekontaminácie nebezpečných látok pomocou ekologických oxidantov, prípravy výskumných centier pre nové materiály, prípravy funkčných povrchových materiálov, ako aj inovácií v technológii výroby hliníka.

 Ak vás obsah podcastu zaujal, môžete si pozrieť prednášku profesora Jána Híveša, kde o železanoch hovorí ešte podrobnejšie.

Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a v aplikácii na streamovanie hudby Spotify.

Posledný update stránky: 2020-08-04 09:52