Aktuality pre širokú verejnosť


       

 

<< < | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | > >>

POZVÁNKA │Rozmanitosť vtáctva na Slovensku

Vtáctvo Slovenska, kde jedinci iba mizivého percenta druhov ostávajú permanentne vo svojich domovských okrskoch, je integrálnou súčasťou globálneho spoločenstva vtákov – so všetkými negatívami a pozitívami, ktoré z toho vyplývajú. Séria prednášok Veda v CENTRE s témou životné prostredie pokračuje rozmanitosťou nášho vtáctva. Priblíži ju zoológ  Radovan Václav


Viac informácií

POZVÁNKA │Klíma a naša Zem

Fascinujúci vzťah medzi klímou a životom na našej Zemi trvá už 4 miliardy rokov. Počas tejto doby sa vzájomne ovplyvňovali a vyvíjali. Život určite patrí medzi najvýznamnejšie klimatotvorné faktory.

Podujatia cyklu Veda v CENTRE, vo svojej sérii zameranej na životné prostredie, pokračujú ďalšou aktuálnou témou - Klíma a naša Zem. Priblíži ju Peter Hrabčák, odborník na meteorológiu a klimatológiu.


Viac informácií

Dostupné sú tisícky strán odbornej literatúry k téme zahraničnej politiky. V digitálnej knižnici nájdete aj desiatky čísel odborného časopisu

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku sa rozhodla zdigitalizovať a sprístupniť svoju odbornú literatúru. Pridala sa tak ku Geografickému ústavu a Ústavu merania SAV a zapojila sa do medzinárodného projektu zameraného na digitalizáciu a sprístupnenie dokumentov  20. a 21. storočia. Projekt EODOPEN je spolufinancovaný Európskou komisiou a slovenským partnerom v medzinárodnom konzorciu je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).     


Viac informácií

POZVÁNKA │Históra ukrytá pod vodou

Voda je zdrojom života. Uvedomovali si to ľudia už od pradávna, preto svoje sídla zakladali v blízkosti riek, v pobrežných oblastiach morí a na brehoch jazier. Rieky a moria tvorili hranice, ktoré ľudia postupne zdolávali a budovali hustú komunikačnú sieť.

Aktuálna prednáška z cyklu podujatí Vedecká cukráreň priblíži históriu ukrytú pod vodou. Téme sa budú venovať odborníčky na archeológiu Miroslava Daňová a Klaudia Daňová.  


Viac informácií

POZVÁNKA │Pôda – náš poklad

Pôda je všeobecne chápaná ako obmedzený a v podmienkach ľudského života neobnoviteľný prírodný zdroj. Má veľkú variabilitu v priestore i čase a veľmi rýchlo môže podliehať rôznym degradačným vplyvom.

Séria prednášok Veda v Centre s témou životného prostredia pokračuje treťou prednáškou. Hosťom je expertka v oblasti pôdoznalectva Jaroslava Sobocká.  


Viac informácií

POZVÁNKA │Veda v CENTRE

V súvislosti s vírusmi z celého elektromagnetického spektra sa používa ultrafialové žiarenie. Ultrafialové žiarenie je časť elektromagnetického spektra, s ktorým sa stretávame každý deň. Ako každé iné žiarenie, aj UV žiarenie má mnohé pozitívne účinky, ktoré vieme využiť
v medicíne, hygiene a výskume.

Témou aktuálnej prednášky z cyklu Veda v CENTRE bude Žiarenie a vírusy. Problematiku priblíži hosť, biofyzik Martin Kopáni.


Viac informácií

„Zelené prednášky“ pokračujú. Novou témou je hmyz

Populárno-náučné prednášky z cyklu Veda v CENTRE pokračujú vo svojej „zelenej sérii.“ Tentokrát je témou z oblasti životného prostredia útočný hmyz. O invazívnom hmyze u nás bude hovoriť zoológ a ekológ Marek Dzurenko.      

Centrum vedecko-technických informácií  SR (CVTI SR) pokračuje v prednáškach Veda v CENTRE. Konkrétne sérii prednášok zameraných na životné prostredie.   


Viac informácií

Oznam študovne špeciálnej literatúry

Služby študovne špeciálnej literatúry budú dočasne len online


Viac informácií

Chystá sa leto s IT Akadémiou

Zážitok z matematiky či fyziky, postaviť si a naprogramovať vlastného robota, možnosť nájsť odpovede na otázky, ako informačné technológie pomáhajú vede.

Aj tento rok sa v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie  pripravujú bezplatné denné a pobytové tábory.


Viac informácií

PODCAST │Masové vymierania v histórii

V histórii došlo doteraz k piatim najvýznamnejším obdobiam masového vymierania na planéte Zem. Každým masovým vymieraním sa končí jedna geologická epocha a druhá začína. Vypočujte si najnovší podcast s odborníkom na tému Petrom Bačíkom, vedeckým pracovníkom v  Ústave vied o Zemi Slovenskej akadémie vied a docentom na Katedre mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.


Viac informácií
<< < | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | > >>