Zmena prevádzkovej doby počas leta 2014

od 5. júla do 31. augusta:

 

Výpožičná služba, registrácia používateľov, čitateľské katalógy;
študovňa periodík a všeobecná študovňa + internetové pracoviská; MVS
pondelok, štvrtok utorok, streda, piatok sobota
11.00 - 18.00 h 8.00 - 15.00 h z a t v o r e n é

  

Ostatné služby / pracoviská: pondelok utorok - piatok
Študovňa špeciálnej literatúry
(normy, patenty, firemná literatúra;
dokumenty EÚ, OECD, EBOR + internetové pracoviská)
11.00 - 15.00 h 9.00 - 15.00 h
Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS) 8.00 - 15.00 h

  

 29. augusta (piatok) Výročie Slov. národného povstania zatvorené
1. septembra (pondelok) Deň ústavy zatvorené
od 2. septembra (utorok) pracovný deň obnovenie štandardnej prevádzkovej doby
Posledný update stránky: 2014-07-02 20:48