Zmena prevádzkovej doby knižnično-informačných služieb

knižnično-informačné služby vo štvrtok 29.3.2018 budeme poskytovať v čase od 8,00 h do 15,00 h

Posledný update stránky: 2018-03-19 09:38