Získajte a ušetrite. Ochrániť duševné vlastníctvo je aktuálne aj finančne výhodne

Mať registrovanú ochrannú známku alebo zapísaný dizajn predstavuje konkurenčnú výhodu. Áno, takáto ochrana duševného vlastníctva i niečo stojí. Aktuálne sa vám však takáto ochrana môže výrazne oplatiť. Bezplatne získate potrebný prehľad – rešerš a polovicu ušetríte na poplatkoch.

S ochranou duševného vlastníctva sa spájajú príslušné finančné náklady. Vďaka súčasnej iniciatíve Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) v kombinácii so službami Strediska patentových informácií PATLIB so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) môžete výdavky na ochranu výrazne znížiť.

„Nikdy nebol lepší čas na ochranu vášho označenia alebo dizajnu, hovoríme aktuálne záujemcom, ktorý tieto možnosti zvažujú,“ spomína Lenka Bednárová, vedúca Oddelenia informačnej podpory transferu technológií v CVTI SR.

Ako ďalej konkretizuje, Úrad priemyselného vlastníctva SR v súčasnosti poskytuje poukazy na duševné vlastníctvo. Na poplatkoch za prihlášky ochranných známok a dizajnu môžu malé a stredné podniky ušetriť až polovicu. Aktivita vychádza z iniciatívy Úrady Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Spomínané poukazy sú v hodnote až do výšky  1 500 eur.

Zároveň však dodáva, že v prvom rade je potrebné vedieť, ktoré označenia či dizajny sa oplatí ochrániť. A tu prichádzajú na rad služby Strediska patentových informácií PATLIB CVTI SR.

„Záujemcom radi poskytneme v tomto smere odbornú konzultáciu. Čo je však podstatnejšie, v rámci bezplatných služieb nášho strediska PATLIB, vypracujeme rešerš na ochrannú známku alebo dizajn. Výsledok rešerše  žiadateľovi povie či je jeho duševné vlastníctvo jedinečné a poplatky za ochranu tak budú investované vhodne.“

Podrobnejšie o aktuálnych možnostiach informuje oficiálna webová stránka PATLIB.

Získajte a ušetrite. Ochrániť duševné vlastníctvo je aktuálne aj finančne výhodne

ilustračné foto: pexels.com

Posledný update stránky: 2021-03-17 10:34