Zaostrené na humanitné vedy

Psychológovia, sociológovia, ekonómia a ďalší zástupcovia humanitných vied. Aj vy, tak ako iní vedeckí pracovníci, potrebujete aktuálne, odborné a flexibilne prístupné informačné zdroje.

Kde ich nájsť? Ako s nimi pracovať? Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravilo pre vás webinár o e-zdrojoch práve pre oblasť humanitných vied.

„Centrum vedecko-technických informácií SR zastrešuje prístup významným databázam a databázovým kolekciám z rôznych vedných disciplín. Aktuálne sa zameriame na tie z oblasti z humanitných vied. Pripravili sme k tomu samostatný webinár. Priblížime nielen samotné zdroje, ale i prácu s nimi,“ uviedli zo sekcie Vedecká knižnica, CVTI SR.

Webinár sa bude konať online formou, už 24. 2. 2022 od 10.00  hod. do 11.00 hod.

Pripojiť sa k podujatiu bude možné formou živého vysielania.

 

Posledný update stránky: 2022-02-16 11:23