Zacielené na verejné knižnice

Spoznali nové trendy, diskutovali o spoločných krokoch, zdieľali doterajšie skúsenosti. Viac ako dve desiatky verejných knižníc a ich knihovníci si na odbornom podujatí povedali ešte konkrétnejšie, čo znamená, že sú tu KNIŽNICE PRE SLOVENSKO (KPS).

Konzorcium Centra vedecko-technických informácií SR s verejnými knižnicami – KPS – cieli na rozvoj knihovníckej profesie a našich verejných knižníc. Nedávno sa aj táto téma otvorila na tradičnom podujatí Bilbliosféry.     

Bibliosféry spoja odborníkov z radov knižníc tradične každý rok. Tento rok sa pozornosť intenzívnejšie sústredila na verejné knižnice. Najmä tie, ktoré sú súčasťou konzorcia Knižnice pre Slovensko.

Tento projekt CVTI SR mení svojimi aktivitami verejné knižnice na miesta súčasného celoživotného vzdelávania vrátane rozvoja knihovníckej profesie a nových služieb.

„Môžeme povedať, že program tohtoročných Bibliosfér bol tematicky naozaj široký. Úvod prednáškovej časti patril práve zhrnutiu doterajšej činnosti konzorcia KPS. Načrtli sa kroky, plánované v blízkej budúcnosti. Praktický rámec mala tiež prezentácia o technológiách vo verejných knižniciach. Priblížili ju naši kolegovia z kreatívnej dielne Fablab. Užitočné informácie odzneli pri novinkách v portfóliu medicínskych e-zdrojov CVTI SR. Patria k nim Top Medical Collection a New England Journal of Medicine. Bližšie sa knihovníci zoznámili s knižnično-informačným systémom KOHA. Spoznali pojem občianskej vedy. Prezentácia medzinárodného projektu EODOPEN im poskytla pohľad na sprístupňovanie kníh 20. a 21. storočia v európskom ponímaní. Zo strany CVTI SR sme následne počas druhého konferenčného dňa zhrnuli digitalizáciu fondov partnerských knižníc,“ konkretizuje Dávid Baranko z CVTI SR.      

Vlastné skúsenosti a činnosť prezentovali počas druhého dňa podujatia aj partnerské knižnice KPS. Aktívne sa do konferencie zapojila Krajská knižnica v Žiline, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Podtatranská knižnica v Poprade, Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej strede a Kysucká knižnica v Čadci. „Ich zástupcovia spomenuli najmä význam a prínos digitalizácie knižných fondov či širšiu dostupnosť elektronických informačných zdrojov. Doplnili aj vlastné skúsenosti s využívaním moderných digitálnych technológií vo svojich verejných knižniciach.“

Počas oboch dní podujatia mohli knihovníci využiť aj workshopy pripravené tvorivou dielňou Fablab. Kreatívne sa tu  programovali Mboty, vyrábali tričká s vlastnou potlačou, skúšalo 3D modelovanie. Netradične bola podaná fyzika v hravej forme.

„Ďalším workshopom bol workshop EODOPEN. Venoval sa manuálu na vysporiadanie sa s autorskými právami pre knihovníkov. No a knihovníci mali k dispozícii aj kolegov, ktorí im ponúkli konzultácie k migrácií do knižnično-informačného systému KOHA  či k digitalizácii dokumentov prostredníctvom putovného knižného skenera. V neformálnych diskusiách otvorili knihovníci mnoho rôznych aktuálnych tém,“ uzatvoril Baranko.  

Bibliosféry tento rok prilákali 47 knihovníkov z 27 slovenských partnerských knižníc konzorcia CVTI SR – Knižnice pre Slovensko

https://www.cvtisr.sk/https://www.cvtisr.sk/eodopen https://kniznicepreslovensko.cvtisr.sk/

 

EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) je štvorročný projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa a podprogramu Kultúra. Jedným z hlavných cieľov projektu online sprístupnenie kníh z 20. a 21. storočia. Partnermi projektu sú inštitúcie z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy. Celkový rozpočet projektu je približne 4 milióny Euro. Viac informácií o projekte nájdete na: http://eodopen.eu/ 

#eodopen #creativeeurope

Posledný update stránky: 2022-06-02 14:26