Z premiérového ročníka Letnej školy inovátorov vyšli prví absolventi

Počas piatich dní sa študenti, doktorandi, inovátori či nádejní startupisti stretávali v „laviciach“ Letnej školy inovátorov. Namiesto vyučovacích hodín ich však čakali workshopy a najmä práca na svojich projektoch pod vedením skúsených mentorov.    

Týždeň plný nových myšlienok, práce na projektoch a snahy realizovať ich v praxi. Aj taká bola prvá Letná škola inovátorov, ktorú CVTI SR zorganizovalo s cieľom priblížiť všetkým tým, ktorí majú záujem zhmotniť svoj nápad v podnikateľskej praxi, čo všetko ich na tejto ceste od nápadu k realizácii čaká.    

Pomôcť k tomuto priblíženiu im mali nielen každodenné workshopy, ale aj tímová práca s mentormi na vlastných projektoch.

Na workshopoch dostali odpovede napríklad na otázku ako chrániť svoje duševné vlastníctvo, a aké kroky v tomto smere podniknúť. Pozornosť sa tiež venovala plánovaniu a manažmentu, ktorého základom je analýza trhu a konkurencieschopnosti.

V strede týždňa inovátori zmenili priestor a pracovali v kreatívnej dielni bratislavského Fablabu. Zoznámenie sa s 3D tlačiarňou či laserovým vyrezávačom bola pre viacerých novinkou.

Okrem toho v tento deň sa konalo aj Inno Start Forum, diskusia kde sa zástupcovia rôznych iniciatív predstavili možnosti finančnej i nefinančnej podpory startupov. 

Záver odborných workshopov patril téme výberu vhodnej formy podnikania a neobišla sa ani téma financovania. Mikropôzičky, ktoré poskytuje Slovak Business  Agency, ale i rôzne úverové produkty od bánk určite môžu inovátorom pomôcť v začiatkoch podnikania. Druhá polovica dňa patrila technike pitch – ako zaujať investora.      

Piatok už patril len samotným účastníkom. To na čom pracovali pod drobnohľadom mentora predstavili odbornej porote. Tá zhodnotila či by skutočne zaujali potenciálneho investora. Dobré rady ako projekt ešte vylepšiť či pozitívna spätná väzba určite dokáže pôsobiť motivujúco.

Víťazným projektom sa stal projekt HOLOLO, ktorý najlepšie charakterizujú slová prezentátora Tomáša Horniaka: „ Z displeja (smartfón, tablet, LCD) dokážeme na základe optického princípu zobraziť akýkoľvek obsah v podobe ilúzie hologramu a vyvolať zážitok u používateľa.“ 

Dôležité je tiež, že účastníci Letnej školy inovátorov sa tu mohli stretnúť aj s potenciálnymi investormi, ktorí im poskytli feedback na ich inovatívne projekty.  

Prezentované projekty:

PhotoAREA   - „Fotogrametria je súbor metód pre získanie kartografických alebo geodetických súradníc, rozmerových súradníc stavieb, budov, miestností a jednotlivých objektov na základe analógovej, alebo digitálnej fotografie.“

FITLINER TRAINING – „ Cvičenie pod dohľadom cez webkameru.“ 

Dom za 20 tisíc Eur – štartovací dom využívajúci moderné trendy, materiály a unikátne konštrukčné riešenia, vďaka ktorým bolo možné dosiahnuť nadobúdaciu cenu neprevyšujúcu 20 000 EUR a prevádzkové náklady na úrovni 10 EUR / mesiac.

HoneyLog – data analysis – projekt zameraný na oblasť kybernetickej bezpečnosti.

Micro Culture - mikrobiálna diagnostika umeleckých a historických diel.

HOLOLO – „ Z displeja (smartfón, tablet, LCD) dokážeme na základe optického princípu zobraziť akýkoľvek obsah v podobe ilúzie hologramu a vyvolať zážitok u používateľa.“

Easy Living – komplexný systém inteligentnej domácnosti – od domových a garážových dverí cez osvetlenie a vykurovanie až po manažment žalúzií a kontrolu zabudnutých zapnutých spotrebičov (napr. žehlička).

Vďačnosťou ku šťastiu „ Ako trénujeme svaly a mozog, tak treba trénovať aj vďačnosť.“

 FOTOGALÉRIA – LETNÁ ŠKOLA INOVÁTOROV

DETAILY - jednotlivé dni Letnej školy inovátorov


Spoluorganizátor:

   

Posledný update stránky: 2015-07-08 11:17