Workshop združenia SPARC/ENOEL

na tému tvorby a opätovného použitia otvorených vzdelávacích zdrojov

Pracovná skupina ENOEL – European Network of Open Education Librarians (https://sparceurope.org/what-we-do/open-education/enoel/), fungujúca v rámci knihovníckeho združenia SPARC Europe (https://sparceurope.org/), organizuje sériu workshopov v angličtine Embrace the Open, ktoré účastníkov prevedú procesom vyhľadávania, tvorby a zdieľania otvorených vzdelávacích zdrojov, ako aj úlohou knihovníka v otvorenom vzdelávaní. Predchádzajúce workshopy série sú prístupné na youtubovom kanáli ENOEL: https://www.youtube.com/@ENOELforOpen.

Šiesty z týchto workshopov, pod názvom Re-using and Creating OER, sa bude konať 19. 3. 2024 o 13.00-14.30. Sériu uvádza Paola Corti, projektová manažérka inovatívneho vzdelávania na Milánskej polytechnike, aktívna členka knihovníckych združení SPARC a LIBER Europe. K obsahu každého workshopu prispievajú knihovníci a pedagógovia z rôznych európskych inštitúcií. Na tomto workshope prednáša Zuzana Stožická z Centra vedecko-technických informácií.

Počas workshopu sa naučíte:

  • identifikovať otvorené vzdelávacie zdroje na opätovné použitie podľa témy, formátu, licencie a kontextu, v ktorom pracujete;
  • vybrať zdroje, ktoré najlepšie vyhovujú vzdelávacím potrebám vašich študentov;
  • upraviť/prispôsobiť pri opätovnom použití otvorené vzdelávacie zdroje tak, ako to umožňuje ich verejná licencia, a riadne uviesť ich autorov
  • zlepšiť dostupnosť a možnosť opakovaného použitia použitie zdrojov, ktoré vytvárate;
  • vybrať si správnu licenciu pre váš zdroj podľa požiadaviek projektu, politiky vašej inštitúcie a kontextu.

Registrovať sa môžete cez odkaz: http://tinyurl.com/ENOELWorkshop6

Názov workshopu: Embrace the Open: Re-using and Creating OER

Termín: 19. 3. 2024, 13.00-14.30 h

Link na registráciu: http://tinyurl.com/ENOELWorkshop6

Posledný update stránky: 2024-03-17 13:36