85vyrocie.cvtisr.sk

WEBINÁR│Súčasný stav politík otvorenej vedy vo svete a na Slovensku

Princípy otvorenej vedy sa stávajú čoraz častejšie súčasťou strategických plánov, ktoré si osvojujú rozliční aktéri v rámci ekosystému vedeckého publikovania. Publikačné správanie a vedecké postupy podporujúce otvorený prístup, transparentnosť, zdieľanie výskumných dát či občiansku vedu v posledných rokoch prenikajú aj do sféry interných inštitucionálnych politík, a v širšom zmysle aj do medzinárodného vedeckého a výskumného prostredia.

Čo tvorí obsah politík otvorenej vedy a aký je ich účel? Kto ich vytvára a kto ich môže prijímať? V čom sú politiky otvorenej vedy prínosné a akým spôsobom ich môžete sformulovať a zaviesť v podmienkach vlastných inštitúcií?

Odpovede na tieto aj niektoré ďalšie otázky sa dozviete vo webinári Mateja Harváta z Centra vedecko-technických informácií SR.

WEBINÁR│Súčasný stav politík otvorenej vedy vo svete a na Slovensku

│7. 3. 2023 o 10. 00 hod. živé vysielanie

Posledný update stránky: 2023-03-02 10:12