85vyrocie.cvtisr.sk

WEBINÁR│ Vyhľadávanie preprintov

Vedecká knižnica CVTI SR pozýva záujemcov vyhľadávať v preprintoch. Konkrétne pripravila k tejto téme odborný webinár. Konať sa bude 25. 4. 2023 od 10. 00 do 11. 00 hod. formou živého vysielania.  

Preprint je rukopis vedeckého článku vo fáze pred recenzným konaním publikovaný na otvorenej platforme či už na preprintovom serveri alebo v repozitári s otvoreným prístupom

„Na webinári budú predstavené rôzne platformy na ktorých sa preprinty nachádzajú a vyhľadávanie na týchto platformách,“ približujú z CVTI SR.

WEBINÁR│ Vyhľadávanie preprintov

25. 4. 2023 │ 10.00 hod. – 11.00 hod. │ živé vysielanie

Posledný update stránky: 2023-04-21 14:47
×