85vyrocie.cvtisr.sk

Vzdialený prístup v období 21. 6. - 26. 6. 2022

Vážení používatelia,

z dôvodu technologických zmien v systéme vzdialeného prístupu môže dôjsť v období od 21. do 26. júna 2022 k výpadku prístupu k elektronickým informačným zdrojom vedeckej knižnice CVTI SR. Môže sa stať, že nebude možné sa prihlásiť cez vzdialený prístup do elektronických databáz a nebude v nich možné ani vyhľadávať.

Za spôsobené nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme!

Posledný update stránky: 2022-06-21 14:04
×