Výzva PREDĹŽENÁ !

VÝZVA PREDĹŽENÁ DO 15. 8. 2016 !!!


Výzva High Time for Beam Time umožňuje realizáciu výskumu v špičkových európskych veľkých výskumných infraštruktúrach, typu beamline, združených do siete SCIENCELINK. Cieľom je predstaviť podnikom realizujúcich výskum a vývoj široké spektrum praktického využitia beamline technológií, ktoré tieto zariadenia umožňujú v priemyselnom výskume a sprostredkovať slovenským výskumníkom a inovátorom prístup k týmto infraštruktúram. Výzva bola spustená 1. júna 2016.

Deadline pre prihlasovanie výskumných zámerov do výzvy je  31. júl 2016

Výzva je predĺžená do 15.8. 2016 !!!

Podnik vybraný na základe predloženého stručného výskumného zámeru získa bezplatný predvýskum, tzv. štúdiu uskutočniteľnosti ním vybraných vzoriek.

Tlačová správa / Press Release

Podmienky pre zapojenie sa do výzvy

Formulár pre zapojenie sa do výzvy

Informácie k výzve: anna.janusova@cvtisr.sk 


Posledný update stránky: 2016-08-01 11:19