Významný európsky grant získal Slovák

Európska rada pre výskum v priebehu februára zverejnila mená 302 špičkových európskych vedcov, ktorí získali prestížne granty. Je medzi nimi aj Martin Sokol, Slovák pôsobiaci v Írsku.

ERC granty sú súčasťou výskumného a inovačného programu Horizont 2020. Na tieto granty je v rámci výzvy vypísanej v roku 2015  vyčlenených 585 miliónov eur.  Každý z grantov v hodnote približne 2 miliónov eur majú vedci možnosť využiť na vývoj vlastnej inovatívnej myšlienky a upevnenie výskumného tímu. Granty sú určené pre výskumníkov rôznej národnosti a veku. Podmienkou sú 7 až 12 ročné skúsenosti po doktorandskom štúdiu. Výskum musí byť realizovaný vo verejnej alebo súkromnej výskumnej inštitúcii v krajine Európskej únie alebo asociovanej krajine. Suma je poskytovaná na dobu piatich rokov.     

Tlačová správa_Významný európsky grant získal Slovák

Posledný update stránky: 2016-03-02 11:08