Vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede. Začala sa nominácia na 23. ročník ocenenia Vedec roka SR 2019.

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností tento rok vyhlasujú 23. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2019.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Za rok 2019 a predchádzajúce obdobie plánujeme udeliť ocenenie v piatich kategóriách:

• Vedec roka SR
• Mladý vedecký pracovník
• Inovátor roka
• Technológ roka
• Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 13. marca 2020 e-mailom na adresu: ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže. 

Všetky dokumenty a informácie k podujatiu Vedec roka SR 2019 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Popularizačné aktivity - Vedec roka SR.

Posledný update stránky: 2020-02-05 15:59