Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých! - Zapoj sa aj Ty a vyhraj!

Zapoj sa aj Ty a vyhraj!

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje tento rok témy dvoch súťaží, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017.

Ako recyklujem

Ak si žiakom ktorejkoľvek základnej školy, alebo osemročného gymnázia, či základnej umeleckej školy na Slovensku a máš od 11 do 16 rokov, zapoj sa do výtvarnej súťaže, ktorej témou je „Ako recyklujem“. V rámci tejto témy môžu žiaci výtvarne zobraziť svoje predstavy o recyklácii a o svojom zapojení sa do procesu recyklácie.

Pošli nám svoje fotografie na tému ,Voda a veda′

Ak si študentom ktorejkoľvek strednej školy, gymnázia, vysokej školy, či univerzity na Slovensku , (alebo si doktorandom), zapoj sa do fotografickej súťaže, ktorej témou je „Voda a veda V rámci tejto témy sa môžu študenti a doktorandi realizovať a prezentovať svoj pohľad na prepojenie vody a vedy.

Obidve súťaže, výtvarná aj fotografická sa tradične konajú v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR.

Svoje súťažné diela môžete prihlasovať do 11. októbra  2017.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých súťažiach nájdete na www.tyzdenvedy.sk.

Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých! -  Zapoj sa aj Ty a vyhraj!

Posledný update stránky: 2017-05-09 09:03