Výstavka odbornej literatúry počas Týždňa slovenských knižníc 2015

V rámci "Týždňa slovenských knižníc 2015" sme pre Vás pripravili vo vestibule Centra vedecko-technických informácií SR výstavku kníh, zameraných na duševné vlastníctvo, transfer technológií a inovácie.

Všetky publikácie sú zakúpené z projektu NITT SK - Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií. Nájdete ich spolu s možstvom ďalších publikácií v Študovni špeciálnej literatúry na 4. poschodí. Publikácie sú dostupné na prezenčné štúdium, vaceré z nich sú dostupné aj ako absenčné výpožičky.

Posledný update stránky: 2015-03-24 07:09