Výstava „TRANSTECHDESIGN“

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s Ústavom dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FA STU) organizuje v dňoch 15. 1. – 28. 3. 2013 výstavu pod názvom TRANSTECHDESIGN. Výstava sa koná v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ a bude prístupná odbornej, ako aj laickej verejnosti v uvedenom období v čase:

pondelok, streda a piatok: od 9.00 do 16.00 hod.
utorok a štvrtok: od 9.00 do 18.00 hod. 
v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Cieľom výstavy je predstaviť projekty študentov Ústavu dizajnu FA STU, ktoré prešli od myšlienky až po prax. Jednotlivé vystavované projekty vychádzajú z rôznych typov spolupráce. Niektoré prezentujú priamu spoluprácu viacerých fakúlt STU (najmä so Strojníckou fakultou a Fakultou elektrotechniky a informatiky) spolu so súkromným sektorom. Príkladom takejto spolupráce je návrh malého mestského elektromobilu v spolupráci so Strojníckou fakultou a Škoda Auto Mladá Boleslav, a. s. Spoluprácu so súkromným sektorom predstaví aj projekt realizovaný s firmou OMS, spol. s.r.o., ktorého cieľom bola výroba rôznych typov svietidiel. Ostatné vystavované projekty ponúknu pohľad na zaujímavé, ale pritom vysoko funkčné dizajny, ktoré získali rôzne ocenenia. V rámci národného projektu NITT SK ide o jednu zo série výstav, ktorých zámerom je priblížiť problematiku transferu technológií a duševného vlastníctva. Cieľom výstav je sprostredkovať informácie o téme aj v nasledujúcom období trvania projektu (do roku 2014).

Viac informácií nájdete na http://www.nptt.sk/, http://nitt.cvtisr.sk/, http://www.design.stuba.sk/

Kontakt: Patrícia Stanová, patricia.stanova@cvtisr.sk

Informačný plagát

Posledný update stránky: 2013-01-14 17:16