Výskum a vývoj na Slovensku - brožúra

Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) pri CVTI SR aktuálne vydáva informačnú brožúru k téme inštitúcii výskumu a vývoja na Slovensku -  Research and Development in Slovakia.

Posledný update stránky: 2017-02-28 09:28