Vyšehradská štvorka podporuje európsky záväzok byť v popredí technologickej revolúcie

Umelá inteligencia je známy pojem. No aktuálne je nutné, aby sme sa jej začali i naplno venovať. Ak chceme byť v popredí technologickej revolúcie, profitovať z umelej inteligencie a naplno využiť jej potenciál, musíme aktívne vnímať jej trendy. Zhodujú sa európski odborníci a zástupcovia V4 v diskusiách na odbornom podujatí k tejto problematike.   

Je potrebné investovať do výskumu a inovácií a to najmä v oblastiach ako robotika, autonómne vozidlá či biotechnológie, v ktorých Európska únia dominuje. Naučiť sa správne narábať, zabezpečovať a spracovávať takzvané „nové zlato“ v podobe dát, bez ktorých umelá inteligencia nie je možná. Zároveň je nevyhnutné rozvíjať digitálne znalosti, ktorých ovládanie si čoraz dôraznejšie pracovný trh vyžaduje. 

Aj tieto závery možno zhrnúť k tým najpodstatnejším z medzinárodnej konferencie V4 Conference on Artificial Intelligence. Podujatie bolo rozdelené do štyroch hlavných panelov, ktorých témami boli veda, výskum a vývoj; priemysel a hospodárstvo; spoločenské zmeny a vplyv umelej inteligencie na pracovný trh a nakoniec umelá inteligencia v kontexte kybernetickej vojny. V každom paneli boli zastúpené krajiny Vyšehradskej skupiny a jeden zástupca medzinárodnej organizácie, a to z Európskej komisie, OECD a NATO. 

Podujatia sa zúčastnilo približne 120 účastníkov z členských štátov, európskych inštitúcií, priemyselných a občianskych združení a  iných hostí. Naším cieľom bolo vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu uznávaných expertov, profesionálov, výskumníkov a odborníkov z rôznych oblastí hospodárstva a spoločnosti, ktorí sú priamo konfrontovaní so zavádzaním a skutočným uplatňovaním riešení umelej inteligencie. Konferencia nadviazala na stratégiu Európskej komisie k umelej inteligencii pre Európu a tiež na spoločné vyhlásenie krajín Vyšehradskej štvorky k umelej inteligencii, ktoré bolo prezentované počas Digitálneho dňa 2018 v Bruseli,“ hovorí Andrej Kurucz zo Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD).  

Kooperácia nielen medzi krajinami V4, ale naprieč celou Európou sa stala hlavným mottom konferencie. Potrebné je tvoriť umelú inteligenciu, aby slúžila európskym občanom a podnikom. Umelá inteligencia a robotizácia prinesie priemyslu síce mnoho nových pozícií, viaceré z nich však i zaniknú. Musíme byť teda pripravení na zmenu v myslení, vzdelávaní a pracovnej flexibilite. Kľúčovými sa stávajú takzvané „4K“ – kooperácia, komunikácia, kreativita a kritické myslenie.   

Krajiny Vyšehradskej štvorky aj týmto podujatím ukázali, že ciele a výzvy digitálnej transformácie neberú na ľahkú váhu a chcú takto prispieť k európskemu záväzku zostať v popredí technologickej revolúcie.  

Podujatie V4 Conference on Artificial Intelligence sa uskutočnilo 11. októbra 2018 v priestoroch Stáleho zastúpenia SR  pri EÚ v Bruseli, ktoré konferenciu organizovalo v spolupráci so Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD).

Posledný update stránky: 2018-10-12 14:09