Vyše 360 riaditeľov základných a stredných škôl z celého Slovenska sa v uplynulých týždňoch zúčastnilo na prvých stretnutiach neformálneho vzdelávania

Vyše 360 riaditeľov základných a stredných škôl z celého Slovenska sa v uplynulých týždňoch zúčastnilo na prvých stretnutiach neformálneho vzdelávania v rámci národného projektu IT  Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.  

Podujatia sa konali v štyroch termínoch od 18. januára do 15. februára 2018 postupne v Košiciach, Nitre, Banskej Bystrici a Žiline. Ich cieľom bolo predstaviť prínosy národného projektu pre súčasné a budúce potreby IT sektora, prezentovať praktické ukážky možností premeny tradičnej školy na modernú prostredníctvom  inovácie prírodovedného a technického vzdelávania a priblížiť úlohu riaditeľa školy v projekte.

Neformálne vzdelávania riaditeľov základných a stredných škô l

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Centrum vedecko-technických informácií SR. Viac informácií o projekte nájdete na stránke http://itakademia.sk.

Posledný update stránky: 2018-02-22 16:09