Vyhodnotenie Ceny za transfer technológií na Slovensku

Štvrtý ročník Konferencie NITT SK - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí nám priniesol množstvo nových podnetov. Okrem zaujímavých prezentácií domácich, ako aj zahraničných hostí, boli na podujatí v troch kategóriách odovzdané i Ceny za transfer technológií.

Cena za transfer technológií za rok 2014

Súčasťou podujatia bola i prezentácia pripravovaných podujatí realizovaných CVTI SR.

Veríme, že najbližšie sa stretneme pri podujatí TRANS TECH BURZA, ktoré sa uskutoční začiatkom novembra 2014 v Bratislave.

podujatie TRANS TECH BURZA

Posledný update stránky: 2014-10-10 14:39