Virtuálne študovne – pilotný projekt CVTI SR zabezpečuje prístup k digitalizovanej študijnej a vedecko-výskumnej literatúre aj počas súčasných obmedzení v súvislosti so šírením koronavírusu.

Viac ako 360 tisíc strán študijných a vedecko-výskumných titulov je dostupných cez takzvané virtuálne študovne. CVTI SR ich pripravilo na základe spolupráce so slovenskými univerzitami či SAV, ktorým zabezpečuje technologický prístup k zdigitalizovaným knihám.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) technologicky zabezpečuje prístup k zdigitalizovaným knihám pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (627 e-kníh), Ekonomickú univerzitu v Bratislave (339 e-kníh), Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre (140 e-kníh) a Historický ústav SAV (350 čísiel e-časopisov).

Študijné a vedecko-výskumné tituly, ktoré virtuálne študovne sprostredkovávajú zamestnancom a študentom si zvolili samotné univerzity.

„Hlavným cieľom služby je zabezpečenie jednoduchého a okamžitého virtuálneho prístupu v príjemnom používateľskom prostredí k e-knihám slúžiacim na podporu vzdelávania, vedy a výskumu. CVTI SR sprevádzkovalo službu na fungujúcej softvérovej a hardvérovej platforme Oddelenia digitalizácie, repozitárov a archivácie,“ konkretizuje Tomáš Fiala, odborný pracovník oddelenia.

Ako ďalej za oddelenie doplnil, vysokým školám a iným vedecko-výskumným organizáciám CVTI SR ponúka komplexné riešenia v oblastiach digitalizácie, spracovania digitálnych obrazov a sprístupnenia digitalizovaných dokumentov, s možnosťou realizácie doplnkovej služby dlhodobej archivácie dát.

 

Digitálna knižnica CVTI SR

virtuálne študovne:

Virtuálna študovňa UPJŠ       

https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/digitalna-kniznica-upjs  (prístup len po autentifikácii).

Virtuálna študovňa EUBA

https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/digitalna-kniznica-sek (prístup len po autentifikácii).

Virtuálna študovňa SPU        

https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/digitalna-kniznica-spu-v-nitre (prístup len po autentifikácii).

Virtuálna študovňa HÚ SAV

https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/historicky-casopis-virtualna-studovna (voľne dostupné).

Virtuálne študovne – pilotný projekt CVTI SR zabezpečuje prístup k digitalizovanej študijnej a vedecko-výskumnej literatúre aj počas súčasných obmedzení v súvislosti so šírením koronavírusu.

Posledný update stránky: 2020-04-27 20:33