Viac ako 120 účastníkov diskutovalo o postavení mladých výskumníkov v Európe

Ešte pred oficiálnym začiatkom predsedníctva SR v Rade EÚ sa v Bruseli konala konferencia k postaveniu mladých výskumníkov v Európe, s názvom Young Researchers Conference. Na konferencii sa zúčastnili experti z takmer všetkých krajín EÚ, ako aj ostatných európskych štátov.

Podpora kariérneho rastu a posilnenie postavenia mladých výskumníkov je jednou z priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti výskumu a vývoja. Cieľom konferencie bolo prediskutovať možné riešenia k postaveniu mladých výskumníkov, ktoré budú použité pri príprave Bratislavskej deklarácie, manifestu mladých výskumníkov, ktoré bude oficiálne publikované o niekoľko týždňov v Bratislave, ako aj záverov Rady pre konkurencieschopnosť – časť výskum.

Tlačová správa: Viac ako 120 účastníkov diskutovalo o postavení mladých výskumníkov v Európe

Fotogaléria: Konferencia k postaveniu mladých výskumníkov v Európe                             /foto: Stále zastúpenie SR pri EÚ    

Posledný update stránky: 2016-06-15 15:18