Vedomosti a zručnosti z oblasti počítačových sietí si študenti zmerali vo virtuálnom priestore. Celoslovenská súťaž Networking Academy Games 2020 sa po prvýkrát konala online

Na pätnástom ročníku celoštátneho kola súťaže Networking Academy Games 2020 (NAG 2020) (19. 5. 2020) mali študenti slovenských stredných a vysokých škôl možnosť prezentovať svoje vedomosti a praktické zručnosti z oblasti počítačových sietí. Súťaž bola organizovaná v rámci programu Sieťových akadémií Cisco. Súčasná situácia súvisiaca s pandémiou koronavírusu preniesla súťaženie do online prostredia. V dvoch kategóriách jednotlivcov sa využil videokonferenčný a kolaboračný systém Webex.

Konkrétne išlo o kategórie "UNI SS" - stredoškolákov a "UNI - VS" - vysokoškolákov. Každá škola malá možnosť nominovať do celoštátneho kola svojich najlepších študentov. V rámci národného kola súťažiaci riešili online vedomostný test a taktiež online praktickú úlohu.

Za transparentnosť a hodnotenie zodpovedala odborná porota zložená zo zástupcov akademickej sféry a expertov z firiem, pôsobiacich v oblasti informačných technológií.

 „Študenti v rámci súťaže prezentujú svoje znalosti a zručnosti, ktoré získali prostredníctvom štúdia v rámci Sieťového akademického programu Cisco. Ten je považovaný za najúspešnejšiu vzdelávaciu iniciatívu. Vznikla na základe spolupráce akademickej sféry s priemyslom, v rámci partnerstva verejnej a privátnej sféry v SR,“ dopĺňa Doc. Ing.  František Jakab, PhD.,  predseda organizačného výboru súťaže z Technickej univerzity v Košiciach.

Vo finále aktuálneho ročníka „sieťovej olympiády“ súťažilo 99 stredoškolákov a vysokoškolákov. Preukázať museli vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA. Náročné zadania odhalili, ako dokážu riešiť aj profesionálne naformulované požiadavky zákazníkov. Odmenou je im za to záujem firiem. Ich potenciálnych zamestnávateľov.

Vedomosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí dnes požadujú nielen veľké, ale čoraz častejšie aj menšie spoločnosti. Preto je o týchto odborníkov veľký záujem. Už samotný priebeh súťaže sledujú mnohé významné firmy, ktoré môžu medzi študentmi identifikovať nové talenty a osloviť ich s ponukou na spoluprácu. Práve sieťové akadémie učia budúcich IT profesionálov navrhovať, konfigurovať a prevádzkovať počítačové siete. Mladí ľudia s týmito znalosťami majú v dnešnej dobe výbornú perspektívu na uplatnenie sa na trhu práce.

„Úloha sieťových špecialistov sa postupne mení a praxi sa musí prispôsobovať aj ich vzdelávanie. Z toho vychádza aj vzdelávací program  Sieťových akadémií. Študenti v rámci vzdelávacieho programu riešia simulované úlohy, s akými by sa mohli stretnúť aj v skutočnom živote. Rutinné konfigurácie budú totiž čoraz viac zvládať aj automatické siete a od IT špecialistov sa bude očakávať viac kreatívnej činnosti, porozumenie celkovej stratégii firiem a prepájanie technológií s biznisom“ povedal Marián Puttera zo spoločnosti Cisco Systems Slovakia.

Podujatie sa uskutočnilo aj vďaka partnerskej podpore: Generálneho partnera súťaže ALEF Distribution SK, partnerov AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o., T-Systems Slovakia, s.r.o., NTT Slovakia s.r.o., Košice IT Valley a mediálnemu partnerovi NEXTECH.

Súťaž NAG je jednou z aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Strategickým cieľom projektu je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce  so zameraním  na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Vedomosti a zručnosti z oblasti počítačových sietí si študenti zmerali vo virtuálnom priestore. Celoslovenská súťaž  Networking Academy Games 2020 sa po prvýkrát konala online

Posledný update stránky: 2020-06-05 09:36