Vedecká cukráreň - 28. 9. 2012

téma:  Progres v molekulárnej biomedicíne - DNA a čo s ňou?
      Hosť: doc. MUDr. Peter Celec, PhD. - prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny LF UK
             v Bratislave 

Posledný update stránky: 2012-09-14 11:42