Vedec roka SR - predlženie termínu na prijímanie nominácií

Vedec roka SR - predlženie termínu na prijímanie nominácií

Vyhlasovateľmi podujatia Vedec roka SR 2020 je Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Cieľom podujatia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Prijímanie návrhov na ocenenia pre podujatie sme predĺžili do 15. 4. 2021.

Za rok 2020 a predchádzajúce obdobie budú udelené ocenenia v piatich kategóriách:

Vedec roka SR
Mladý vedecký pracovník
Inovátor roka
Technológ roka
Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 15. apríla 2021 e-mailom na adresu: ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže. Po prijatí nominácie, Vám zašleme akceptačný mail.

Štatút súťaže, Výzvu na zasielanie návrhov, návrhový formulár, ako aj ďalšie informácie o podujatí nájdete na adrese https://vedanadosah.cvtisr.sk/vedec-roka-sr/

Posledný update stránky: 2021-03-24 14:23