Večer s e-zdrojmi v CVTI SR

Dňa 27. 3. 2015 (piatok) sa v CVTI SR uskutoční podujatie s názvom Večer s e-zdrojmi v CVTI SR – odborný seminár a diskusia venovaná elektronickým informačným zdrojom (e-zdrojom) pre výskum a vývoj prístupným v CVTI SR.

Ide už o 6. ročník podujatia, ktorého cieľom je priblížiť odbornej verejnosti (pracovníci vedy a výskumu, študenti VŠ a univerzít a pod.) e-zdrojov pre ich prácu a výskum.

Podujatie sa koná v rámci 16. ročníka Týždňa slovenských knižníc, 23. – 28. 3.  2015, motto: Knižnice pre všetkých, ktorý je organizovaný Slovenskou asociáciou knižníc (SAK) a Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK).

Program podujatia budú tvoriť príspevky zástupcov dvoch vydavateľov a producentov (Thomson Reuters a Elsevier) a jedného dodávateľa e-zdrojov (Albertina Icome Bratislava s.r.o.).

Druhú časť programu bude tvoriť odborná diskusia, v rámci ktorej budú svoje príspevky prezentovať vo forme diskusného fóra pracovníci CVTI SR zodpovední za jednotlivé oblasti: (Michal Sliacky, Jana Kasáková, Roman Herda, Silvia Horáková a Eva Chmelková). Pôjde o nasledovné tematické okruhy: e-zdroje v CVTI SR, discovery systém PRIMO, SciDAP (Centrálna databáza slovenských informačných zdrojov pre výskum a vývoj) a problematika Open Access na Slovensku.

Posledný update stránky: 2015-02-26 11:31