V zážitkovom centre vedy s exponátmi priamo pracuješ a vedu objavuješ pomocou pokusov či hier. Regionálne média informovali o bratislavskom Aureliu, spomenuli podobné plány aj v Nitre.

Vo februári sa aktívne zaujímajú o zážitkové centrá vedy najmä regionálne média.

Martin Smeja, vedúci Zážitkového centra vedy Aurelium (ZCV Aurelium) navštívil TV BRATISLAVA aby priblížil, čo všetko majú návštevníci Aurelia k dispozícii. Ako zdôraznil, Aurelium nie je žiadne vedecké múzeum, v ktorom je dotýkať sa exponátov zakázané. „Chceme aby si návštevníci zážitkovou formou osvojili tie vedomosti, ktoré už majú zo školy alebo sa možno k nim budú postupne len dopracovávať,“ spomenul Smeja. 

reportáž TV BRATISLAVA (minutáž: 4:15 - 20:04)

„Objavovanie vedy sa v centrách vedy ponúka takzvanou metódou trójskeho koňa. Teda nie prvoplánovo, ale atraktívnou formou. Pomocou hier a pokusov, pri ktorých účastníci nenásilným spôsobom získavajú vedecké poznatky,“ doplnila kolegu v rozhovore pre TV NITRIČKA,  Ivana Raslavská, projektová manažérka národného projektu PopVaT II.

Prostredníctvom realizácie národného projektu má CVTI SR vybudovať centrum vedy nielen v Nitre, ale aj Košiciach a Žiline. V reportáži TV NITRIČKA hovorí o plánoch centra vedy v Nitre aj zástupca partnerskej inštitúcie Archeologického ústavu SAV a tiež zástupca mesta Nitra.

reportáž TV NITRIČKA: Centrum popularizácie vedy pod Zoborom

Plány na realizáciu zážitkového centra vedy v Nitre vznikali so zapojením partnerských vedecko-výskumných inštitúcií CVTI SR. Okrem spomínaného Archeologického ústavu SAV ide aj o Univerzitu Konštantína filozofa a Slovenskú poľnohospodársku univerzitu.

Posledný update stránky: 2020-02-13 11:44