V Piešťanoch sa bude diskutovať o genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo

Národné  poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Génová Banka SR  pripravuje na október tohto roka podujatie s medzinárodnou účasťou, ktorej hlavnou témou má byť problematika genetických zdrojov v rámci poľnohospodárstva a výživy.

Témy konferencie sa  budú týkať tiež klimatických zmien, biotického a abiotického stresu či molekulárnych a informačných technológií v tejto oblasti.

Konferencia “Trvalo udržateľné využívanie genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo sa uskutoční od 18. do  20. októbra 2016 v hoteli Park  v Piešťanoch.  

Registrácia na podujatie trvá do 15. júna 2016.

Podrobnejšie informácie o konferencii sú dostupné na webovej stránke http://www.vurv.sk/conference/

 

Posledný update stránky: 2016-05-02 10:16