V Bratislave sa skončila medzinárodná konferencia o energetike SET Plan 2017

Druhým, záverečným dňom rokovania sa dnes v Bratislave uzavrel jubilejný 10. ročník medzinárodnej konferencie o energetickej politike Európskej únie SET Plan organizovaný spoločne s Central European Energy Conference (CEEC) 2017. Podujatie sa konalo pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a aktuálneho estónskeho predsedníctva v Rade EÚ.

„Vystúpenie pána generálneho riaditeľa Dominique Ristoriho na tému Energetická únia ako hnacia sila modernizácie hospodárstva EÚ poskytlo inšpiratívne myšlienky, ako zabezpečiť nielen pre krajiny EÚ bezpečnú, cenovo dostupnú a udržateľnú energiu,“uviedla štátna tajomníčka. Ako ďalej dodala, „Pri plnení cieľov energetickej únie musí nezameniteľnú úlohu zohrávať výskum a inovácie. Myšlienky a ciele, ktoré boli prezentované počas konferencie, sa môžu naplniť len prostredníctvom integrovaného výskumu s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť krajín EÚ a dosiahnuť ciele stanovené v Parížskej dohode o zmene klímy so zameraním na výskum, vývoj a inovácie v oblasti nízko uhlíkových technológií a komplexnej  transformácie energetického systému EÚ.

(zdroj: MŠVVaŠ SR)

V Bratislave sa skončila medzinárodná konferencia o energetike SET Plan 2017

FOTO: MŠVVaŠ SR


* Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR je hlavným organizátorom konferencie, ako aj jej garantom. Ďalšími z ogranizátorov podujatia sú Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA), Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Európska komisia.*


Posledný update stránky: 2017-12-04 09:08