V Banskej Bystrici sa stretnú najšikovnejší stredoškoláci v 3D tlači

3D tlač. Dnes už nič neznáme. Dobre ju poznajú aj ôsmi stredoškoláci, ktorí postúpili do celoslovenského kola súťaže v technike 3D tlače. Kto je z nich najšikovnejší, zistia už budúci týždeň.   

Najskôr si vyskúšali svoje zručnosti v školských kolách. Následne si tí najlpeší zmerajú svoje sily so spolužiakmi z celého Slovenska. Súťaž 3D tlač je určená stredoškolákom, ktorí sa zaujímajú o trojrozmerné modelovanie a tlač týchto objektov. 

„V aktuálnom, druhom ročníku súťaže, mali študenti v školskom kole vytvoriť 3D model kompletného šachu. Konkrétne šesť hracích figúrok a hraciu plochu,“ hovorí Stanislav Slačka zo Školského výpočtového strediska B. Bystrica, Centra vedeko-technikcých informácií SR, ktoré je vyhlasovateľom súťaže.            

Vo štvrtok, 21. marca 2019 si práve v priestoroch banskobystrického školského výpočtového strediska preverí svoje praktické zručnosti, ale i kreativitu osem študentov. Do celoštátneho kola súťaže postúpili stredoškoláci z Bánoviec nad Bebravou, Nových Zámkov, Banskej Bystrice, Bardejova, Michaloviec a viacnásobné zastúpenie budú mať Košice.

„Z každého kraja postupoval do tohto kola súťaže súťažiaci s najvyšším počtom bodov. Jeden z krajov sa nezapojil. Dodatočne sme tak vybrali prvých dvoch na základe bodov všetkých súťažiacich, ktorí nepostúpili z prvého miesta,“ konkretizuje Slačka.

Celoslovenské kolo súťaže 3D tlač sa uskutoční 21. marca 2019 v priestorch Školského výpočtového strediska Banská Bystrica na Tajovského 25. Podrobnejšie informácie o súťaži sú dostupné na webovej stránke podujatia.   

Suťaž 3D tlač je organizovaná v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.  Jeho strategickým cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a digitálne technológie.

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na  http://itakademia.sk. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

V Banskej Bystrici sa stretnú najšikovnejší stredoškoláci v 3D tlači   

Posledný update stránky: 2019-03-14 09:07