V aprílovej vedeckej cukrárni sme „zaútočili“ na vírusy, „zaočkovali sa“ vakcínou, a „posilnili“ imunitu. Bez publika a na YouTube kanáli.

Aprílová vedecká cukráreň sa vzhľadom na aktuálnu situáciu na Slovensku nemohla konať s účasťou publika. Aby ste však neprišli o „svoju dávku vedy“ pripravili sme v spolupráci s Dr. Betákovou záznam z jej vystúpenia, ktorý je dostupný na YouTube CVTI SR. Pozrite na vírusy, ich šírenie a ochorenia, ktoré spôsobujú prostredníctvom jej odborného pohľadu.

Prednáška s názvom Vírusy, vakcíny, imunita: Ako sa naše telo dokáže brániť pred "útokmi" a ako mu pomôcť? je dostupná na YouTube kanáli CVTI SR.

Vírusy sú maličké zaujímavé stvorenia, ktoré nedokážu existovať bez živej bunky. Napriek tomu, že na svoje množenie a šírenie potrebujú hostiteľa, dokážu sa škaredo odmeniť. Spôsobujú rôzne závažné ochorenia a neraz svojho hostiteľa aj zabijú.  

V rámci záznamu z prednášky sa okrem iného dozviete, čo je to vlastne vírus, aký je rozdiel medzi vírusovým a bakteriálnym ochorením, ako sa vírusy šíria, a ako sa dokážu meniť či aký je rozdiel medzi vírusom chrípky, osýpok, mumpsu, rubeoly, poliovírusom a koronavírusom, a aké ochorenia spôsobujú.

Prednášku si pre vás pripravila RNDr. Tatiana Betáková, DrSc., ktorá pôsobí v Biomedicínskom centre SAV na Virologickom ústave a prednáša aj na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Katedre mikrobiológie  a virológie.

Bola hlavnou riešiteľkou viacerých projektov, vrátane dvoch zahraničných projektov od Royal Society a  Welcome trust, jedného ESF, dvoch APVV a šiestich VEGA projektov. Vychovala 6 doktorandov. Je členkou odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Virológia a členkou stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore vedy a techniky Virológia.  

Získala cenu SAV za popularizáciu vedy za súbor publikácií a mediálnych prezentácií „Chrípka -celosvetový problém.“ Je autorkou množstva publikácii v odborných časopisoch, skrípt a monografií.

V súčasnosti sa venuje základnému výskumu vírusov chrípky. Študuje vrodenú imunitnú odpoveď na chrípkovú infekciu so zameraním na štúdium signalizačných dráh a úlohy cytokínov v imunitnej odpovedi na chrípkovú infekciu.

Posledný update stránky: 2020-04-21 10:25