UZAVRETIE VÝZVY│Vedec roka 2020

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností dňa 15. apríla 2021 uzavreli výzvu na zasielanie nominácií na podujatie Vedec roka SR 2020.

Zaslané návrhy bude v blízkej budúcnosti vyhodnocovať hodnotiaca komisia podujatia.

Všetky najnovšie informácie o podujatí Vedec roka SR 2020 sa dozviete na webe Veda na https://vedanadosah.skhttps://ncpvat.cvtisr.sk/

Posledný update stránky: 2021-05-03 13:08