Už piaty rok sa podporuje výskumno-inovačný potenciál Slovenska aj priamo z Bruselu

Pred piatimi rokmi sa Slovensko plnohodnotne zapojilo do Európskeho výskumného priestoru aj formou vlastnej styčnej kancelárie v Bruseli. Aktuálne si jej symbolické výročie pripomenuli nielen zástupcovia z európskej 28, ale aj tí, ktorí slovenský výskum, vývoj a inovácie úspešne reprezentujú. 

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) bola zriadená v roku 2014 ako pracovisko Centra vedecko-technických informácií SR. Zaradili sme sa tak k ďalším európskym a asociovaným štátom, ktoré takúto kanceláriu majú. 

Podujatie pri príležitosti piateho výročia SLORD otvorila veľvyslankyňa Petra Vargová, zástupkyňa Stáleho predstaviteľa pri EÚ. Andrej Kurucz, vedúci SLORD, sa vo svojom príhovore hostiteľa venoval priblíženiu každodenných aktivít kancelárie: „Mal som záujem v krátkosti predstaviť agendu, ktorú spoločne s kolegami riešime a poukázať na bežné aktivity, ktoré sú súčasťou nášho pracovného dňa. Ich cieľom je predovšetkým posilnenie a stimulácia účasti slovenských výskumno-inovačných subjektov v rámcových programoch EÚ a na strane EÚ, zasa poukázať na potenciál nášho výskumno-inovačného ekosystému,“ konkretizoval Kurucz. ...

... Už piaty rok sa podporuje výskumno-inovačný potenciál Slovenska aj priamo z Bruselu  

  FOTOGALÉRIA

Posledný update stránky: 2019-03-12 14:24