85vyrocie.cvtisr.sk

Už nemusí byť otázne, čo prináša ochrana duševného vlastníctva v podnikaní. Potrebné informácie získate od odborníkov

Duševné vlastníctvo predstavuje určitú formu „bohatstva.“ A je v tomto prípade jedno či ste podnikateľ, akademik alebo výskumník.  Nenechávajte ho teda len tak, bez ochrany a možnosti maximalizácie ďalšieho zhodnotenia. Poďte spoločne s odborníkmi zistiť... Čo mi prinesie ochrana duševného vlastníctva v podnikaní?

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravilo odborný webinár, kde zaznejú nielen teoretické informácie, ale aj praktické rady.

Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) rieši proces ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie na národnej úrovni. Rešeršné aj expertné podporné služby sú konkrétnou podporou tohto procesu. Podstatnú úlohu tu ale zohráva aj informovanosť zainteresovaných. Či už ste podnikateľ, akademik alebo výskumník, máte sa na vlastné duševné vlastníctvo dívať ako na potenciál.

Širokú otázku - Čo mi prinesie ochrana duševného vlastníctva v podnikaní? – si môžete aktuálne položiť priamo s odborníkmi. Získate tak hodnotné informácie pre ďalšie kroky. V pripravovanom webinári CTT CVTI SR sa na rozsiahlu tému položenej otázky pozriete cez konkrétnejšie teoretické informácie aj rady pre prax.

„Položíme si základnú otázku, čo všetko môžeme chrániť v podnikaní ako duševné vlastníctvo. Povieme si, aký význam má jeho komerčné zhodnotenie. Ušetríme finančné náklady spojené s procesom ochrany duševného vlastníctva. A úplne zdarma získame prístup k odborným konzultáciám a rešeršným službám,“ upresňuje vybrané témy podujatia Lenka Bednárová, vedúca Oddelenia informačnej podpory transferu technológií  z CTT CVTI SR.

Ako doplnila, webinár  Čo mi prinesie ochrana duševného vlastníctva v podnikaní? sa bude konať pri príležitosti svetového dňa duševného vlastníctva – 28. apríla 2022. Podujatie bude prebiehať v online forme. Registrácia je možná prostredníctvom elektronického formulára

Podrobne o podujatí informuje Stredisko patentových informácií PATLIB CVTI SR.

Už nemusí byť otázne, čo prináša ochrana duševného vlastníctva v podnikaní. Potrebné informácie získate od odborníkov


Čo mi prinesie ochrana duševného vlastníctva v podnikaní? │28.4. 2022 │15.00 – 16.00 hod.

Registrácia elektronický formulár  │ do 27.4. 2022


Posledný update stránky: 2022-04-11 13:00
×