Úrad vlády Slovenskej republiky, Sekcia výskumu, vývoja a inovácií │ Transformačné a inovačné konzorciá

Úrad vlády ako vykonávateľ K9 z Plánu obnovy vyhlási koncom roka výzvu na “Transformačné a inovačné konzorciá”.

Cieľom výzvy je podporiť výskumné inštitúcie, univerzity, inovatívne a priemyselné firmy, verejný sektor a spoločenských aktérov pri prepájaní a spoločnom vývoji riešení najväčších spoločenských a ekonomických výziev na Slovensku.

Zverejnenie zámeru pred vyhlásením výzvy vytvára priestor pre záujemcov na prípravu projektov a zostavenie konzorcií. Druhým cieľom je umožnenie odkonzultovania zámeru výzvy s odbornou verejnosťou. Výzvu plánujeme vyhlásiť v decembri 2022, s minimálne trojmesačnou lehotou na prihlásenie.

ZÁMER VÝZVY: Spolupráca verejného a súkromného sektora │ výzva Transformačné a inovačné konzorciá

 

Posledný update stránky: 2022-08-26 14:40