Úrad vlády Slovenskej republiky, Sekcia výskumu, vývoja a inovácií │ Nový informačný nástroj pre slovenských vedcov a vedkyne

IDEA, akademický think tank pri CERGE-EI, rozšírila svoju internetovú aplikáciu, ktorá vedcom uľahčuje orientáciu vo svete vedeckých časopisov. Interaktívny nástroj umožňuje rýchlo odhadnúť vedecký vplyv časopisov v rámci viac než 200 vedných oborov.

Nové rozšírenie poskytuje slovenským užívateľom možnosť sledovať i časopisy vydávané na Slovensku a zistiť, v ktorých dominantne publikujú slovenskí vedci a vedkyne. Nástroj je založený na citačných indexoch časopisov, ktoré boli a sú dôležitým kritériom vládneho hodnotenia výskumných organizácií.

Vedci tak už nemusia zložito pátrať, v ktorých časopisoch sa majú snažiť publikovať. Aplikácia IDEA je verejne dostupná tu: https://ideaapps.cerge-ei.cz/AIS_IF/

Nový informačný nástroj pre slovenských vedcov a vedkyne 

IDEA, akademický think-tank pri CERGE-EI

Úrad vlády Slovenskej republiky

Sekcia výskumu, vývoja a inovácií

Posledný update stránky: 2022-04-04 10:11