Učitelia stredných a vysokých škôl budú diskutovať o digitálnej transformácii

Súčasný trend digitálnej transformácie je obrovskou príležitosťou. Absolventom dáva možnosť uplatniť sa v podmienkach aktuálneho trhu práce. Hlavnou témou pripravovanej konferencie pre stredoškolských a vysokoškolských pedagógov je aj budúcnosť vzdelávania v tomto smere.

Online komunikácia a kolaborácia, problematika zamestnanosti a budúcnosti vzdelávania sú hlavnými témami tohtoročnej výročnej konferencie programu sieťových akadémií v Slovenskej a Českej republike - NetAcad 2020. Učiteľom stredných a vysokých škôl ponúka množstvo informácií o novinkách v sieťovom akademickom programe.

Podujatie sa bude konať 19. júna 2020. Vzhľadom na opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu prebehne aktuálne 19. ročník konferencie online formou, s využitím videokonferenčného systému Webex.

foto: archív

Ako uvádzajú organizátori podujatia požiadavky IKT priemyslu na naše školy budú vzhľadom na nastupujúce trendy, akými sú digitálna transformácia firiem, Internet a vecí a podobne, stále vyššie. Zasiahnu do všetkých odvetví priemyslu a budú vyžadovať ďalších špecialistov a analytikov. Konferencia NetAcad 2020 má učiteľom ukázať možnosti rozšírenia si svojich znalostí a zručností v modernej pedagogike, špeciálne v technických a IT predmetoch. Tak môžu, ako pedagógovia zvýšiť i záujem mladých ľudí o štúdium techniky, vedy, matematiky a neskôr IT odborov. „Učitelia si môžu vymieňať  informácie a skúsenosti s odborníkmi z praxe, vypočuť si zmeny v dostupných vzdelávacích podkladoch, nové plány pre rozvoj Sieťového akademického programu Cisco či získať informácia o dostupných riešeniach pre oblasť Internetu vecí, ktoré je možné využiť  vo výučbe. Prednášky sú zamerané na najnovšie trendy vo svete sieťových technológií, digitálnu transformáciu a informačnú bezpečnosť zo strany partnerských inštitúcií a Cisco Systems,“ konkretizuje František  Jakab, riaditeľ Univerzitného  vedeckého  parku  TECHNICOM , Technickej univerzity v Košiciach (UPV TECHNICOM, TUKE).

Registrácia na konferenciu je bezplatná a prístupná prostredníctvom elektronického formulára. Program konferencie nájdu záujemcovia na webovej stránke www.netacad.sk

 „Slovensko patrí medzi európsku špičku v príprave sieťových špecialistov na báze programu sieťových akadémií. Vzdelávací systém, ktorý tvoria štyri univerzitné pracoviska  a viac ako 80 stredných škôl, je schopný ročne  pripraviť viac ako 400 sieťových odborníkov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA. V súčasnosti v rámci  programu sieťových akadémií študuje v SR viac ako 5 000 študentov, do programu bolo doposiaľ zapojených viac ako 55 000 študentov. Slovenskí študenti patria k najúspešnejším  aj v  medzinárodnom  meradle,“  uvádza k programu sieťových akadémií Jakab.

Jedným z komunikačných bodov podujatia bude aj Centrum vedecko-technických informácií SR. Počas konferencie sa v jeho priestoroch aj slávnostne vyhlásia výsledky a odovzdajú ceny národného kola súťaže Networking Academy Games (NAG 2020). Súťaž sa tento rok konala po pätnástykrát. Má podporiť predovšetkým študentov stredných či vysokých škôl v oblasti sieťových technológií. Súťaž NAG je aktivitou národného projektu IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie.      

Rovnako konferencia NetAcad 2020 je organizovaná v rámci vyššie spomenutého národného projektu. Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu  IT AKADÉMIA -vzdelávanie pre 21. storočie  je k dispozícii na oficiálnej webovej stránke www.itakademia.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Posledný update stránky: 2020-06-19 08:39