Účastníci Zelenej letnej školy: Prišli, získali poznatky a naplnili svoje zámery

Nápady, inšpirácia, snaha posunúť vlastný projekt a nemenej dôležitá, príjemná atmosféra. Aj to predstavila Zelená inovačná a podnikateľská letná škola v Bratislave. Druhý ročník podujatia opäť ponúkol priestor pre ekoinovátorov, kde sa mohli dozvedieť, ako dať svojej zelenej myšlienke zelenú.    

Počas Zelenej inovačnej a podnikateľskej školy sa účastníci venovali celému spektru problematík, dotýkajúcich sa realizácie inovatívnych produktov a služieb v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Či sa už zamysleli nad tým, čo všetko obnáša byť   ekoinovatívny alebo riešili otázku ekodizajnu či financovania projektu, ku všetkému dostali odpovede od relevantných odborníkov aj z oblasti takzvaného zeleného biznisu.

Päť dní intenzívnej diskusie a zdieľania nových poznatkov účastníkom pomohlo v rozhodovaní sa o ďalších krokoch v rámci svojich projektov. Získané skúsenosti a účasť na letnej škole vôbec, zhodnotili napríklad Tomáš Mauder, z Vysokého učení technického v Brne či Silvia Chymová z Univerzity Komenského v Bratislave.

Akú ekoinováciu respektíve projekt ste prišli na letnú školu riešiť? S akým zámerom ste sa prihlásili?

Tomáš Mauder: „Můj projekt s jménem "Smarter Machines, Smarter world" si klade za cíl pomocí pokročilých matematických statistických a optimalizačních technik simulovat reálné výrobní procesy s cílem optimalizovat výrobu tak, aby byla co energeticky nejúspornější a tedy nejekologičtější. Můj záměr proč jsem se přihlásil na letní školu byl prostý, a to získat co nejvíce poznatků a zkušeností od lidí, kteří pracují v oboru investic, inovací a internetové reklamy.“

Silvia Chymová: „Letnej školy som sa zúčastnila v tíme s mojou kamarátkou s vágnou ideou na letný tábor, pričom naším zámerom bolo prepracovať tento nápad do väčšej hĺbky a spracovať ho tak, aby nabral konkrétne kontúry. Zároveň sme naň chceli získať konštruktívnu spätnú väzbu a následne ho vylepšiť.“

Do akej miery bol tento zámer aj naplnený a v čom konkrétne?

Tomáš Mauder: Můžu prohlásit že můj původní záměr byl bezezbytku splněn, dokonce kurz předčil moje očekávání, zejména ve kvalitě vybraných instruktorů.“

Silvia Chymová: Naše očakávania boli splnené v plnom rozsahu. Spoznali sme rovnako zmýšľajúcich ľudí, získali sme množstvo podnetov na ďalšie zvažovanie a rôzne pohľady na našu prácu, ktoré nás posunuli vpred. Okrem toho sme nadobudli množstvo teoretických i praktických poznatkov prostredníctvom prednášok a interaktívnych workshopov a veríme, že koncept nášho nápadu sa každým dňom menil a zlepšoval.

Aký najzásadnejší, najvýraznejší, možno najprekvapujúcejší zážitok – poznatok, si odnášate z letnej školy ?

Tomáš Mauder: Nejzásadnější poznatek je to, že již v počátečních stupních vývoje nového produktu je nezbytné vytvoření co možná nejdetailnějšího business plánu. Tím se snažit minimalizovat risk neúspěchu projektu. Nejpřekvapivější pro mě bylo zjištění, konkrétně statistický ukazatel kolik nových firem/projektů a nápadů skončí neúspěchem. Rozhodně si odnáším z Letní školy trochu jiný pohled na celý koncept plánování a přípravy projektu, stejně jako jeho úspěšnému představení investorům“.

Silvia Chymová: „Z letnej školy si toho odnášam mnoho, ako poznatky, tak zážitky a dojmy. Je ťažké určiť, ktorý by mohol byť označený ako ten "naj". S určitosťou najradšej spomínam na príjemnú atmosféru, v ktorej sa celá škola niesla. Bolo nám poskytnutých množstvo podnetov na zlepšenie, no nikdy sme sa nestretli s absolútnym odmietaním a zákerným kriticizmom. Všetci sa snažili pomôcť si navzájom a vyšperkovať všetky nápady. Možno tým najcennejším, čo si zo školy odnášam, je to, že každý nápad stojí za hlbšie prepracovanie a že všetci môžeme svojou troškou prispieť k lepšiemu svetu aj keby sa to malo zdať v tom momente zanedbateľné.“

Poujatie sa konalo v dňoch 25. až 29. júna 2018 v priestoroch Strojníckej fakulty, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. „Zelenú letnú školu sme organizovali v rámci medzinárodného projektu EcoInn Danube, ktorý je súčasťou Dunajského nadnárodného programu Interreg Danube. Tento program je spolufinancovaného fondmi Európskej únie ERDF a IPA. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vystupuje v partnerskom konzorciu ako koordinátor projektu. V prípade letnej školy je ešte potrebné doplniť, že sponzorsky ju podporila spoločnosť Siemens s.r.o,“ hovorí projektová manažérka  Nina Bratková, z CVTI SR.

Podnetným bolo toto podujatie i pre Gabrielu Mezeiovú, odbornú pracovníčku z CVTI SR, ktorá rovnako ocenila predovšetkým príležitosť odbornej konzultácie: „Zelená letná škola ma primäla pozrieť sa 'veci' aj podnikateľskou optikou. Bola to skvelá príležitosť prepojiť sa s domácimi aj zahraničnými 'zelenými' inovátormi a zároveň veľmi podnetné vzdelávacie podujatie.“

FOTOGALÉRIA  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Posledný update stránky: 2018-07-04 14:19