Týždeň vedy a techniky a Zážitkové centrum vedy Aurelium OTVORENÉ

Vyše 300 prednášok, workshopov, seminárov, konferencií a iných podujatí po celom Slovensku bude tento týždeň propagovať vedu a výskum. V poradí 13. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku  (7. – 13. november 2016) dnes slávnostne otvoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan v novom Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave. Tradičnú pásku prestrihol minister Plavčan symbolicky netradične – pomocou diaľkovo ovládaného robota.     

„Týždeň vedy a techniky je jedna z najdôležitejších udalostí v rezorte školstva. Veda je základom vzdelávania, prináša inovácie v priemysle a tak isto prispieva aj k rastu ekonomiky. Je potrebné ukázať deťom, mládeži a tak isto nielen odbornej, ale aj širokej verejnosti výsledky vedy a tiež, že máme dobrých vedcov a že ich vieme oceniť.“ uviedol Peter Plavčan.  Ako ďalej v tejto súvislosti dodal, podpora mladých vedcov patrí medzi hlavné agendy rezortu školstva v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ.

Chceme pomáhať mladým vedcom aj tým, že budeme vytvárať projekty, výskumné výzvy, kde sa budú môcť hlásiť," doplnil minister školstva. Dôležitou stránkou je podľa neho aj osobný život mladých vedcov, v ktorom by im mala pomôcť aj novela zákona o Fonde na podporu vzdelávania. Tá je momentálne v Národnej rade SR a umožní zvýhodnené pôžičky čerpať aj tejto kategórii zamestnancov.

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti. 

Pre verejnosť pripravili rezortné i vedecké inštitúcie, ako aj vysoké školy množstvo rôznych podujatí po celom Slovensku. Ide napríklad o interaktívnu výstavu Veda netradične spolu s prehliadkou bádateľských projektov študentov stredných škôl v rámci Festivalu vedy a techniky AMAVET, Týždeň teórie a praxe či výstavu Veda v hračkách. Záujemcovia o vedu môžu takisto využiť dni otvorených dverí jednotlivých ústavov Slovenskej akadémie vied. Podrobný prehľad pripravených podujatí nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk.

zdroj: www.minedu.sk

FOTOGALÉRIA

www.aurelium.sk
Posledný update stránky: 2016-11-10 13:59