Týždeň slovenských knižníc 2016

PLAGÁT_Týždeň slovenských kninžíc 2016 v CVTI SR

O patentoch veselo i vážne

Centrum vedecko – technických informácií SR (CVTI SR), ako špecializovaná vedecká knižnica, ktorej súčasťou je i Stredisko patentových informácií PATLIB, sa pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc rozhodlo ponúknuť menšiu výstavu k téme patentových dokumentov. Tentokrát sa však na tieto mimoriadne závažné dokumenty budú môcť návštevníci CVTI SR pozrieť i úsmevom na tvári.

Malá výstava Patenty veselo i vážne poukáže na vtipné patenty i zábavné riešenia, ktoré sa kedysi stali predmetom priemyselno-právnej ochrany. Ich pôvodcovia si ich samozrejme ochránili s úmyslom a nádejou, že im tieto riešenia neskôr prinesú  i finančné zhodnotenie.

'Doplnok na opaľovanie' v podobe vankúša s vysúvacím a skladacím dáždnikom – slnečníkom, je jedným z takýchto riešení. Vtipným riešením je kombinácia, kedy vankúš umožní pohodlné ležanie, dáždnik zase ochráni pred slnkom,“ priblížila jedno z riešení patentovaných v USA v roku 2004 Mgr. Lívia Paškalová, vedúca Strediska patentových informácií PATLIB.

Výstava predstaví  patentové dokumenty, z ktorých bude možné vyčítať, kto je pôvodcom týchto zábavných riešení, kde sú alebo boli chránené a čo je ich podstatou, vrátane nákresu samotného riešenia.  

Záujemcovia môžu výstavu navštíviť počas Týždňa slovenských knižníc v termíne, 1. – 6. marca 2016. Umiestnená bude vo vstupných priestoroch CVTI SR, na Lamačskej ceste 8/a, na bratislavskej Patrónke.

V rámci prebiehajúceho Týždňa slovenských knižníc sa môžu noví používatelia zadarmo registrovať v knižnici, a tým, ktorí zabudli na vrátenie kníh budú pri tejto príležitosti sankčné poplatky za upomienky odpustené.  

 

Posledný update stránky: 2016-02-25 14:12